Välkommen till Stiftelsen Adolf Grapes Minne

Använd högermenyn och flikarna på sidans topp för att hitta den information du söker.

Stiftelsen utdelar bidrag till:

  • personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o.dyl.
  • humanitära organisationer för aktiviteter för personer – företrädesvis bosatta i Gävle kommun – som på grund av nedsatt hälsa, ålderdom, ensamhet eller annan anledning behöver särskilt stöd.

Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med skattemedel.

Ansökan - privatperson

Sista ansökningsdatum för privatpersoner är 18 april 2018. Här hittar du bland annat den blankett som behövs för att söka bidrag från Stiftelsen Adolf Grapes Minne.

Läs mer »

Ansökan - organisation

Sista ansökningsdatum för organisationer är 2 november 2018. Här hittar du information om vilka handlingar som ska bifogas ansökan.

Läs mer »